KRiT 2024

II Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki

Poznań, 11-13 września 2024

O konferencji

KRiT 2024, Poznań 11-13 września 2024

II Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT), która odbędzie się w dniach 11-13 września 2024 roku w Poznaniu, jest organizowana wspólnie przez Instytut Radiokomunikacji i Instytut Sieci Teleinformatycznych, oba należące do Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji.

Konferencja ta stanowi kontynuację dwóch znanych, mających wieloletnią tradycję, corocznych imprez: Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) oraz Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT). Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki, wzorem swoich poprzedniczek, stwarza doskonałe warunki do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu, ponieważ jej uczestnikami są przedsiębiorcy branżowi, pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych, a także doktoranci i studenci.

Podczas Konferencji przedstawiciele środowiska akademickiego przedstawiają wyniki swoich badań naukowych, a reprezentanci biznesu aktualne wyzwania, trendy i najnowsze technologie. Doskonałą okazją do prezentacji tych ostatnich będzie organizowana w ramach konferencji wystawa bądź sesje firmowe.

Autorów zachęcamy do nadsyłania referatów, a wszystkich Państwa zapraszamy do Poznania!

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski
dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski, prof. uczelni
Współprzewodniczący Komitetu Programowego

Skład Komitetów programowego oraz organizacyjnego konferencji.

 

Tematyka

KRiT 2024, Poznań 11-13 września 2024

 

Dla autorów

KRiT 2024, Poznań 11-13 września 2024

Ważne terminy

Nadsyłanie referatów 15 maja 2024
Decyzje kwalifikacyjne 7 czerwca 2024
Wersje do druku 21 czerwca 2024

Publikacja artykułów

Wszystkie wygłoszone referaty zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym.

Autorzy najlepszych prac, na podstawie decyzji Komitetu Programowego, uzyskają możliwość publikacji ich rozszerzonych wersji w wysoko punktowanych czasopismach o międzynarodowej renomie.

Konkursy

Wzorem pierwszej edycji KRiT i jej poprzedniczek, planowane są następujące konkursy:

 

Dla uczestników

KRiT 2024, Poznań 11-13 września 2024

Miejsce konferencji

KRiT 2024 odbędzie się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Doskonale wyposażenie i piękny widok na centrum miasta będa sprzyjać owocnym obradom.

 

Źródło: Politechnika Poznańska
Źródło: Politechnika Poznańska

 

 

Oferta dla sponsorów

KRiT 2024, Poznań 11-13 września 2024

Oferta pakietów dla sponsorów KRiT 2024

SPONSOR – 5000 zł (+VAT)

 • opłacony udział w konferencji jednego przedstawiciela firmy
 • umieszczenie materiałów reklamowych firmy w formie ulotek w teczkach (zestawach) konferencyjnych
 • umieszczenie logo firmy na stronie internetowej WWW konferencji
 • umieszczenie logo firmy na roll-upach w holu i sali głównej konferencji

SREBRNY SPONSOR - 10 000 zł (+ VAT)

 • oferta Sponsora uzupełniona o następujące elementy:
 • opłacony udział w konferencji kolejnego przedstawiciela firmy (łącznie dwóch osób)
 • wystąpienie przedstawiciela firmy w ogólnej sesji firmowej

ZŁOTY SPONSOR – 15 000 zł (+VAT)

 • oferta Sponsora Srebrnego uzupełniona o następujące elementy:
 • opłacony udział w konferencji kolejnego przedstawiciela firmy (łącznie trzech osób)
 • umieszczenie wielobarwnej reklamy firmy w drukowanym programie konferencji
 • umieszczenie logo firmy dodatkowo na banerach rozwieszonych na budynku w miejscu konferencji

RUBINOWY SPONSOR – 20 000 zł (+VAT)

 • oferta Sponsora Złotego uzupełniona o następujące elementy:
 • opłacony udział w konferencji kolejnego przedstawiciela firmy (łącznie czterech osób)
 • stoisko wystawowe zawarte w cenie sponsoringu
 • reklama wizualna wyświetlana podczas konferencji w formie filmu dostarczonego przez Sponsora

INNE OFERTY:

 1. specjalna, pełna sesja firmowa (90 minut) – 10 000 zł (+VAT)
 2. stoisko wystawowe w holu Centrum Wykładowo-Konferencyjnego – 5 000 zł (+VAT)
 3. patronat medialny – umieszczenie logo patrona na stronie internetowej WWW konferencji
 4.